Verrijking

Hoe wordt er in de verrijkingsklas gewerkt

De kinderen in de verrijkingsgroep zitten in een gemengde leeftijdsgroep (groep 5 t/m 8). In de verrijkingsgroep op Kiezelrijk wordt projectmatig gewerkt. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd en uitdagend aanbod. De nieuwsgierigheid en creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld. Ze worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen, nieuwe dingen uit te proberen en te onderzoeken. Samenwerken, je veilig voelen in de groep en plezier hebben met elkaar is heel belangrijk. De kinderen presenteren de uitkomsten van hun projecten in de groep aan elkaar, waarbij ook het evaluatiegesprek met de tips en tops een belangrijk onderdeel zijn. Leren met plezier van en met elkaar !