Kindcentrum Kiezelrijk werkt met de innovatieve, integrale aanpak Leer- & Veerkracht van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie zijn mentale veerkracht en welbevinden pijlers onder het schoolbeleid en is de school een optimale leer- en werkplek. Leer- & Veerkracht sluit ook goed aan bij de 21st Century Skills, de vaardigheden waarvan uit onderzoek is gebleken dat wij die de kinderen van nu aan moeten leren zodat zij zich straks gezond, gelukkig en met succes staande kunnen houden in de steeds sneller en complexer wordende maatschappij. 

Gelukkig zijn kun je leren. Dus dat leren we ook op school!

Hele schoolbenadering Leer- & Veerkracht

Hele schoolbenadering Leer- & Veerkracht

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, de optimale voorwaarden schept om tot leren te komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, ouders en kinderen met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk en verhogen daarmee ook onze prestaties.

En hoe fijn is het om kei goed in je vel te zitten?!?

En hoe fijn is het om kei goed in je vel te zitten?!?

Aan de hand van verschillende thema’s werken we aan doelgericht aan het vergroten van mentale veerkracht en welbevinden.  Voorbeelden van thema’s zijn Kwaliteiten en Complimenten, Aandacht, Rust en Ruimte, Geluksmomenten en Emoties & Gevoelens. In de groepen wordt er klassikaal en individueel aan de thema’s gewerkt. Ook ouders worden hierbij betrokken. Daarnaast komen in de andere ateliers ook de pijlers van Leer-& Veerkracht naar voren. Denk bij Kennis Atelier aan: “Wat zijn de kwaliteiten van Napoleon?”, “Welke emoties en gevoelens heeft Kikker?”, “Waar kom jij tot rust in het Natuur of Buiten Atelier?” en “Hoe geef jij tijdens het Beweeg Atelier complimenten aan je teamgenoten?”