Wij hebben een vakdocent gym die kwalitatief hoogstaande gymlessen aan onze kinderen geeft. Hij geeft ook motorische remedial teaching aan kinderen die dat nodig hebben.

Reguliere pauzes vinden plaats in de speelnatuur, waar iedere dag ander spel tot ontwikkeling kan komen.

Onze school heeft het themacertificaat Bewegen & Sport behaald.

In onze ogen is spelend leren de ultieme leervorm

Bewegend leren

Bewegend leren

In onze ogen is spelend leren de ultieme leervorm. Kinderen doen niets liever dan lekker spelen en actief spel is voor hen dan ook dé manier om te leren. Spelen stimuleert de onderlinge interactie, ontdekkingsdrang en prikkelt de zintuigen. En spelend leren komt natuurlijk meer tot zijn recht als er ruimte is om te bewegen. Leren doe je immers met vallen en opstaan! Dus waarom moeten we er dan steeds bij zitten? Kinderen houden ervan om te bewegen, dus als ze dit lekker op school mogen doen en daarbij ook nog leren, dan kunnen we daarmee het plezier in leren enorm vergroten. En als de kinderen zich vermaken, maakt dat het werk voor leerkrachten natuurlijk ook veel leuker.

Geheugen

Geheugen

Bewegend leren draagt ook bij aan een betere opslag van de lesstof in het geheugen! Door de lesstof te koppelen met een ervaring (bijvoorbeeld een beweging, interactie of spel), dient het als een soort ezelsbruggetje om de stof te onthouden. Dit zorgt voor een betere opslag van de lesstof. Bovendien gebruik je tijdens bewegend leren meer zintuigen waardoor het beter blijft hangen. Al doende leert men!

Hoe doen we dat?

Iedere dag zorgen de leerkrachten voor bewegingsactiviteiten tijdens het verwerken van de vakken spelling en rekenen. Vooral bij het automatiseren van deze vakken werkt dit effectief. De kinderen krijgen bijvoorbeeld activiteiten aangeboden als een Zweeds loopspel, activiteiten met de bal: Ik zeg de tafel 3 X 3 en jij geeft het antwoord voordat je de bal vangt en bijvoorbeeld rennend het woord bij de juiste spellingscategorie plaatsen.