Een Atelier is een plaats waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de talenten van kinderen. Dit kan in het eigen lokaal zijn, maar ook in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Kindcentrum Kiezelrijk heeft 7 Ateliers en we gaan ze hieronder aan u voorstellen.

Wij hebben ons aanbod zo ingericht dat we met ateliers werken.

7 ateliers waarin er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de talenten van kinderen

Kei goed in je vel Atelier

Kei goed in je vel Atelier

Kindcentrum Kiezelrijk werkt met de innovatieve, integrale aanpak Leer- & Veerkracht van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie zijn mentale veerkracht en welbevinden pijlers onder het schoolbeleid en is de school een optimale leer- en werkplek. Leer- & Veerkracht sluit ook goed aan bij de 21st Century Skills, de vaardigheden waarvan uit onderzoek is gebleken dat wij die de kinderen van nu aan moeten leren zodat zij zich straks gezond, gelukkig en met succes staande kunnen houden in de steeds sneller en complexer wordende maatschappij. 

Kennis Atelier

Kennis Atelier

Wij werken thematisch, hiervoor gebruiken we de methode Alles in 1. Deze methode biedt samenhangend onderwijs. Rekenonderwijs krijgen de kinderen vanuit de kerndoelen SLO, waarbij de methode Pluspunt als bronnenboek wordt ingezet. 

Creatief Atelier

Creatief Atelier

We hebben een aparte ruimte binnen en buiten de school voor het creatieve atelier. Juf Angela verzorgt de lessen aan alle leerlingen van Kiezelrijk. Juf Angela heeft, naast de PABO, ook de kunstacademie afgerond en is kunstenares. Het creatief atelier sluit aan op het werken met De Cultuur Loper. 

Natuur Atelier

Natuur Atelier

Wij willen onze kinderen laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk de natuur is. Dit leren onze kinderen in het natuuratelier. Hier voeren ze activiteiten uit en leren ze door zelf te doen en ervaren. Denk hierbij aan zaaien en oogsten in onze tuinkas, maar ook het onderhouden van onze speelnatuur samen met Erik van Leef je Tuin. Erik leert de kinderen over de planten en struiken en hoe ze hier zo goed mogelijk voor kunnen zorgen.

Beweeg Atelier

Beweeg Atelier

Wij hebben een vakdocent gym, meneer Joshua die kwalitatief hoogstaande gymlessen aan al onze kinderen geeft. Meneer Joshua geeft daarnaast motorische remedial teaching aan kinderen die dat nodig hebben.Daarnaast hebben wij een fysiotherapeute in onze school, Miriam Antonissen. Reguliere pauzes vinden plaats in de speelnatuur waar iedere dag ander spel tot ontwikkeling kan komen.Onze school heeft bovendien het themacertificaat Bewegen & Sport behaald.

Muziek Atelier

Muziek Atelier

Het muziekatelier neemt een belangrijke plaats in op onze school. Alle kinderen van groep 5 en 6 zitten in het schoolorkest. Zij krijgen iedere donderdagmiddag muziekles van Walter Siol en Antoinette Claerenhout. Zij zijn ervaren muziekdocenten en worden ondersteund door muzikale vrijwilligers. De kinderen starten op het klokkenspel en leren uiteindelijk allemaal een muziekinstrument te bespelen. Deze instrumenten zijn door de school aangeschaft en de kinderen kiezen zelf het instrument wat bij hun past. Ze leren veel over ritme, melodie en natuurlijk de noten!

Buiten Atelier

Buiten Atelier

Het Buiten Atelier is een extra ruimte die gecreëerd is aan de speelnatuur om in de gezonde buitenlucht verschillende lessen en lesvormen te geven. Er is niets zo gezond als in de buitenlucht zijn om te leren en te ontdekken. De afgelopen periode met corona heeft dit ook bewezen.

Verrijkingstraject

Verrijkingstraject

Dit schooljaar vindt de verrijkingsklas voor groep 5 t/m 8 iedere maandagmiddag plaats onder begeleiding van Angela. Op de andere schooldagen werken de kinderen uit het verrijkingstraject in hun verrijkingsmap. Hierdoor is hetgeen we aanbieden een volledig verrijkingstraject. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 die verrijkingsstof nodig hebben, krijgen dit in de groep aangeboden.