De samenwerking betekent dat wij in onze school nauw samen werken met de pedagogisch medewerkers van Mamaloe. 

Op dit moment hebben wij de volgende vormen van opvang op onze school gerealiseerd:

Kiezelrijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Mamaloe Kinderopvang

Kinderopvang Mamaloe - locatie Kiezelrijk

Kinderopvang Mamaloe biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Zij zijn alle werkdagen geopend van 7.30 uur (op aanvraag vanaf 7.oo uur) tot 18.15 uur. Zij hebben op locatie Kiezelrijk 3 groepen.

Kinderdagverblijf (Kdv) Spetter

Kdv groep Spetter is voor onze allerkleinste kinderen van 0-2 jaar. Zij hebben een eigen buitenspeelplaats en slaapkamer. Hier wordt opvang geboden van 7.30 ( op aanvraag vanaf 7.00 uur) tot 18.15 uur.

Peuteropvang (PO) de Zandtoren

De peutergroep biedt opvang voor de kinderen van 2-4 jaar. In deze groep bieden wij 2 soorten opvang: kdv dagdelen 7.30-12.30 en 12.30-18.15 (hele dag kinderopvang) en wij bieden ook peuteropvang dagdelen 8.30-11.30 en 11.30-14.30 uur. Deze sluiten aan bij het continurooster van de school.

Buitenschoolse opvang (Bso) tRots

Daarnaast is er ook voorschoolse en naschoolse opvang, oftewel BSO tRots. De voorschoolse opvang start om 7.30 uur (op aanvraag vanaf 7.00 uur) tot de school start om tien voor half negen. De naschools opvang is van 14.30-18.15 uur. De opvang is in onze volledig ingerichte BSO ruimte (huiskamer). Daarnaast maakt de BSO ook gebruik van het atelier, de aula en het schoolplein.

Aangezien wij op school een continurooster hebben, is de overblijf op school in de eigen groep georganiseerd.

Piramide en doenkids

Op onze kdv en PO groepen worden gewerkt met piramide. Hiermee worden thematisch activiteiten aangeboden die aansluiten bij de beleving van de kinderen en hen spelend wijs maken. In de verschillende thema’s proberen wij zoveel mogelijk samen op te trekken met de school, en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Onze bso bied activiteiten vanuit doenkids. Elke 5 weken een nieuw speelplan en 3x per jaar minimaal een workshop waar de kinderen zich voor kunnen opgeven. Ook in de vakanties draait alles om een thema en toveren wij de hele bso hierin om.

Aanmelden

Aanmelden of meer informatie nodig? Kijk op: https://www.mamaloekinderopvang.nl of vraag op onze school naar Mieke van Gent, locatiehoofd van locatie Kiezelrijk.