Kinderen ervaren méér kwaliteit van leven als ze hun talenten ten volste kunnen benutten. Daarom helpt en ondersteunt Educto bij het overwinnen van obstakels en het vrijmaken van de weg naar optimale ontplooiing van talenten. Onder Educto valt onder andere de afdeling Taalreis. Taalreis is de logopediepraktijk. Ook op onze school maken we gebruik van Taalreis.

Kindzorgcentrum Educto staat voor kinderen en hun talenten

Werkwijze Educto

We willen graag dat alle kinderen volwaardig kunnen meedraaien in onze talige maatschappij Taalreis is een logopediepraktijk gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van communicatieproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een behandeling door Taalreis is erop gericht het kind plezier te laten beleven in communiceren. Zodat het kind volwaardig, zelfredzaam en zonder belemmeringen kan meedraaien in onze talige maatschappij. Op onze school werkt logopediste Nienke Kerstens. Zij is iedere dinsdag aanwezig. U kunt altijd vrijblijvend bij haar langs gaan tussen 8:30 uur en 9:30 uur, ook is ze te bereiken via n.kerstens@detaalreis.nl

Kwaliteitstoets

De Kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door zorgverzekeraars. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten en diensten binnen de logopedie. De kwaliteitstoets wordt iedere twee jaar herhaald om aan deze kwaliteitseisen te blijven voldoen. Vanzelfsprekend wordt deze kwaliteitstoets ook op onze school afgenomen, zo weten we zeker dat we aan alle eisen voldoen.

Stichting ABBO werkt vooral samen met Educto op gebied van;

  • Vergoede dyslexiezorg ‘Taallabyrinth’
  • Dyscalculie en rekenproblemen ‘Rekenlicht’
  • Dyslexiebegeleiding en begeleiding bij spelling en leesproblemen ‘Leestalent’
  • Dynamische logopedie ‘Taalreis’

Deze samenwerking vindt plaats óp de scholen. Daarbij wordt er op de scholen een praktijkruimte voor Educto ingericht voor begeleiding van leerlingen van de school. Daarnaast is buiten de schooluren de praktijkruimte ook bereikbaar voor ouders die hun kind(eren) niet op de betreffende school hebben, maar wel van de diensten van Educto gebruik wensen te maken. Tussen Educto en het team van de school vindt kennisuitwisseling plaats. Begeleiding van kinderen vindt plaats tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid daarbij is een vanzelfsprekendheid en verplichting.