Ons contactpersoon bij het CJG is Stefanie Dekker, Jeugdverpleegkundige JGZ West Brabant & CJG Steenbergen.

Kindcentrum Kiezelrijk werkt nauw samen met het CJG Steenbergen

Inloopspreekuur

Stefanie Dekker heeft één keer per maand inloopspreekuur op onze school, dit is altijd op dinsdagochtend van half negen tot tien uur.

U kunt bij haar terecht met al uw opvoed vragen. Dit kan zonder afspraak, u kunt gewoon binnenlopen. De dagen dat Stefanie aanwezig is, staan vermeld op onze kalender.

Voor wie is het CJG?

Het CJG is er voor alle:

  • (aanstaande) ouders, grootouders en verzorgers
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar
  • Professionals die met jeugdigen werken
  • Vrijwilligers die met jeugdigen werken

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien, of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Bij het CJG, of op het inloopspreekuur op onze school, kan iedereen terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien en voor jeugdhulp.

Vraagwijzer-CJG

Vraagwijzer-CJG biedt met één loket, ondersteuning en lichte hulp bij vragen rondom zorg en welzijn. Binnen Vraagwijzer-CJG werken jeugdprofessionals, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers. Deze geven deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Zij zijn het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. Zij leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Het CJG werkt nauw samen met veel partners, zoals jeugdartsen van de GGD West-Brabant en de huisartsen. Ook zijn zij met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang en het onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.cjgsteenbergen.nl/