De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststelling van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, veiligheid op school etc. De MR is een verplicht orgaan binnen elke school waar wij dankbaar voor zijn. Op deze wijze krijgen wij informatie vanuit de ouders en de werkvloer, wat ons helpt om beleid te bepalen en besluiten te nemen. 

De Medezeggenschapsraad (MR) is vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden. Zij nemen, na verkiezing, zitting in de MR.

Communicatie MR

De MR communiceert via onze nieuwsbrief naar onze ouders over waar zij mee bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema verkeersveiligheid rond de school. Onze MR bestaat momenteel uit vier leden. Van het personeel zijn Paulien Scherpenisse en Daniëlla Verbeek vertegenwoordigd. Vanuit de ouders zijn Eric van der Spelt en Clint Marshall de vertegenwoordigers. De MR heeft Informatie-, Advies- en Instemmingsrecht. Specifieke informatie kunt u terugvinden op Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:​

Namens de ouders

Namens het team

Clint Marshall

Paulien Scherpenisse

Eric van der Spelt

Daniëlla Verbeek