Hieronder kun je alle downloads & formulieren vinden van Kiezelrijk

Downloads & formulieren

Algemeen

Tevredenheidsonderzoek

In oktober 2017 is het tevredenheidsonderzoek door BvPO afgenomen. De resultaten kunt u onderstaand lezen. Wij werken er hard aan om de tevredenheid nog meer te vergroten. Wij houden u hiervan op de hoogte middels onze maandbrieven.

Specifieke informatie uit de groepen

De leerlingen in beeld; oudercontact op Kiezelrijk

Op onze school vinden wij het belangrijk om regelmatig met u contact te hebben over uw kind. Om u te laten zien hoe een jaar is opgebouwd ten aanzien van het oudercontact hebben wij onderstaande bijlage gemaakt. Op het plein op onze school is camera toezicht. Onderstaand kunt u het reglement inzien.

Sponsorbeleid

Als er sprake is van sponsoring moet dit voor onze school aan de volgende eisen voldoen:

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Bovendien moet het in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
  • Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar brengen
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.