De Cultuur Loper is een vierjarig programma- bestaande uit coaching en scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Stimuleren in culturele groei

Goed cultuuronderwijs

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstbalie, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.

Wat levert het op? Goed cultuuronderwijs met een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma, waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen als maker, deelnemer en publiek. Een kind leert zichzelf en de wereld beter kennen door naar kunst te kijken en door kunst te maken. Met De Cultuur Loper ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Door een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma samen te stellen – met activiteiten uit alle drie de domeinen – ontwikkelen de leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek.

Kiezelrijk is in schooljaar 2017-2018 gestart met de Cultuur Loper, dit is terug te zien op deze website, maar ook in én rond onze school.

Wij werken vanuit de volgende drie ambities:

Ambitie 1

Onze leerlingen ontwikkelen een positieve grondhouding ten behoeve van hun welbevinden. Door samenwerken leren ze te reflecteren op hun proces.

Ambitie 2

Onze leerlingen mogen met vallen en opstaan creatief en wijs in de wereld staan. Door middel van experimenteren en ontdekken komen tot verwondering.

Ambitie 3

Onze leerlingen ontwikkelen zich vanuit hun creatief denken en zijn gedreven door enthousiasme dat alles kan en niets te gek is, middels ons aanbod vanuit kunst en cultuur educatie.

Voor meer informatie: http://www.decultuurloper.nl