Verrijkingstraject

Dit schooljaar vindt de verrijkingsklas voor groep 5 t/m 8 iedere maandagmiddag plaats onder begeleiding van Angela. Op de andere schooldagen werken de kinderen uit het verrijkingstraject in hun verrijkingsmap. Hierdoor is hetgeen we aanbieden een volledig verrijkingstraject. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 die verrijkingsstof nodig hebben, krijgen dit in de groep aangeboden.

Neem contact op

Dit schooljaar vindt de verrijkingsklas voor groep 5 t/m 8 iedere maandagmiddag plaats onder begeleiding van Angela. Op de andere schooldagen werken de kinderen uit het verrijkingstraject in hun verrijkingsmap. Hierdoor is hetgeen we aanbieden een volledig verrijkingstraject. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 die verrijkingsstof nodig hebben, krijgen dit in de groep aangeboden.