Kennis Atelier

Wij werken thematisch, hiervoor gebruiken we de methode Alles in 1. Deze methode biedt samenhangend onderwijs. Rekenonderwijs krijgen de kinderen vanuit de kerndoelen SLO, waarbij de methode Pluspunt als bronnenboek wordt ingezet. 

straat 1
1234AB plaats
Neem contact op
0612345678

Wij werken thematisch, hiervoor gebruiken we de methode Alles in 1. Deze methode biedt samenhangend onderwijs. Rekenonderwijs krijgen de kinderen vanuit de kerndoelen SLO, waarbij de methode Pluspunt als bronnenboek wordt ingezet.